Mentorforløbet

Mentorforløb

Mentorforløbet strækker sig fra november til juni, og starter med et kick-off event d. 22. november. Her mødes mentorer og mentees for første gang. Kick-off eventet faciliteres af en erhvervspsykolog fra Mannaz, der klæder begge parter på til forløbet. Derefter koordinerer mentorpar deres individuelle møder i løbet af foråret.Til afslutningseventet vil fortællinger og erfaringer om forløbet blive præsenteret, hvilket igen faciliteres af erhvervpsykologen fra Mannaz.

Indhold i mentorprogrammet

Mentorforløbets indhold planlægges mellem mentees og mentorer, og afhænger således fuldstændig af de indbyrdes parters ønsker og muligheder. Emner i dit mentorforløb kan evt. omhandle:

  • Mentors typiske arbejdsopgaver
  • Anvendelse af akademisk baggrund
  • Sparring og idéudvikling
  • Personlig udvikling
  • Faglig reflektion
Mentor-Connect er startet i samarbejde med Karrierevejledningen på SAMF, KU.
Du kan læse om ansøgningsprocessen her.

 

Kontakt os på: info@mentor-connect.dk.
Send din ansøgning til: ansoeg@mentor-connect.dk